Strona główna > Renowacja pionów > Renowacja pionów- budownictwo mieszkaniowe i obiekty użyteczności publicznej

Renowacja pionów i kanałów sanitarnych

Inspekcja i renowacja kanałów w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej

Sieci kanalizacyjne są bardzo intensywne eksploatowane – zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i obiektach użyteczności publicznej. Inspekcję kanałów sanitarnych najczęściej wykonuje się, gdy w obrębie sieci kanalizacyjnej tworzą się zatory, dochodzi do deformacji rury lub ma miejsce innego typu awaria. Inspekcja kanałów sanitarnych uważana jest za najszybszą, najskuteczniejszą i zarazem też najpewniejszą technikę, która pozwala na przeprowadzenie bardzo rzetelnej kontroli instalacji kanalizacyjnych i postawienie trafnej diagnozy odnośnie jej stanu technicznego. 

 Profesjonalna inspekcja TVC kanalizacji sanitarnej z OpolKan Service

Inspekcja kanałów sanitarnych i deszczowych zawsze powinna być wykonywana przez profesjonalną firmę, która posiada wieloletnie doświadczenie w branży wodno-kanalizacyjnej. Aspekt ten jest niezwykle ważny, ponieważ do przeprowadzenia usługi niezbędna jest należyta wiedza oraz specjalistyczny sprzęt. Inspekcja kanałów polega na bardzo wnikliwym przeglądzie, dzięki któremu możliwe jest wykrycie wszelkich nieprawidłowości i usterek, które w późniejszym okresie mogą prowadzić do poważnych awarii w obrębie sieci kanalizacyjnej. Dzięki nowoczesnym technologiom proces ten wykonywany jest bezinwazyjnie, czyli bez jakichkolwiek wykopów. Na takie przedsięwzięcie pozwalają specjalne kamery, montowane na elastycznym kablu wykonanym z włókna szklanego. Kamery wyposażone są w oświetlenie LED, dzięki któremu intensywność emitowanego światła jest regulowana. Ważnym elementem jest również monitor, na którym cały czas widoczny jest proces inspekcji.

Korzystne ceny inspekcji  i renowacji kanałów sanitarnych w OpolKan Service

Cena inspekcji lub renowacji kanałów sanitarnych uzależniona jest od wielkości gmachu, w którym przeprowadza się przegląd. W sytuacji, gdy podczas inspekcji zostaną wykryte usterki, specjaliści muszą również przeprowadzić prace renowacyjne. Koszt naprawy wyceniany jest zawsze na podstawie tego, jak bardzo poważna jest awaria. 

 Metody wykorzystywane do renowacji kanałów i instalacji sanitarnych i deszczowych

Do jednych z metod naprawczych sieci kanalizacyjnych można zaliczyć usługę renowacji pionów metodą rękawa. Metoda ta świetnie sprawdza się zarówno do renowacji pionów w budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej. Zaletą tej techniki jest brak konieczności rozkuwania ścian – cały proces naprawczy odbywa się od “środka”. Jest to niezmiernie udogodnienie dla użytkowników danego budynku, ponieważ renowacja przeprowadzana jest sprawnie i tym samym jest mało uciążliwa.

Korzyści z wykorzystania nieinwazyjnego remontu kanałów i instalacji sanitarnych i deszczowych

Stosowanie technik nieinwazyjnej renowacji rur spustowych minimalizuje niedogodności dla mieszkańców. Ogranicza czas trwania remontu, nie powoduje konieczności rozkuwania ścian w łazienkach, a czas udostępniania mieszkań naszej ekipie skrócony jest do minimum .

Cała naprawa odbywa się z poziomu dachu budynku lub rewizji.

Metoda rękawa nadaje się do naprawy pionów kanalizacji sanitarnej i deszczowej różnej długości a także przyłączy sanitarnych.

Piony deszczowe poddane przez nas renowacji w technologii Brawoliner ® w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, były jednymi z najdłuższych w Polsce, w jakich do tej pory zastosowano z sukcesem omawianą metodę.

Długość pojedynczej rury spustowej wynosiła średnio 44 mb., najdłuższy pion miał aż 50 mb.

Etapy renowacji kanałów sanitarnych i deszczowych w OpolKan Service

1. Prace przygotowawcze (czyszczenie pionu, wyfrezowanie ewentualnych przeszkód, inspekcja TVC przedwykonawcza).
2. Przygotowanie rękawa zgodnie z technologią:

3. Przygotowanie żywicy
4. Nasączenie rękawa żywicą.
5. Montaż (nawinięcie) rękawa do bębna inwersyjnego.
6. Instalacja rękawa w pionie:

7. Utwardzenie rękawa przy pomocy pary wodnej lub przewodu grzewczego.
8. Prace wykończeniowe.
9. Inspekcja powykonawcza.

Czas prac renowacji  jednego pionu kanalizacyjnego zamyka się w 1 dniu roboczym.

Pion przed czyszczeniem:j

Pion po czyszczeniu:

Pion po naprawie rękawem:

Renowacje pionów deszczowych w technologii rękawa żywicznego, wykonane przez nas w wymienionych wyżej budynkach, dobrze obrazują uniwersalność przedmiotowej metody. Szczególnie w warunkach, gdy inne technologie są niemożliwe (jak w przypadku obiektów zabytkowych) lub nieekonomiczne (konieczność wykuwania pionów przy tradycyjnych sposobach wymiany) w zastosowaniu.
Naprawa przyłączy sanitarnych:

Zadzwoń do nas!

OpolKan Service Mazur Sp. k.

Adres: ul. Ozimska 69/17, 45-368 Opole

e-mail: biuro@opolkan.pl,

Telefon: 601 080 128

INFORMACJE: