Strona główna > Serwis i montaż separatorów > Czyszczenie i serwis separatorów

CZYSZCZENIE I SERWIS SEPARATORÓW

Separatory odpowiadają za oddzielenie od pozostałych nieczystości: substancji ropopochodnych, tłuszczów bądź zawiesiny ze ścieków deszczowych lub procesowych. Stosowanie separatorów jest w Polsce regulowane przez prawo ochrony środowiska. Urządzenia bezwzględnie muszą znajdować się we wszystkich miejscach, gdzie stężenie tzw. zanieczyszczeń lekkich jest powyżej obowiązującej w naszym kraju normy, przewidzianej dla zwykłych ścieków. Separatory są nieodłącznym elementem stacji paliw, myjni samochodowych, lotnisk, złomowisk czy lokali gastronomicznych. Urządzenia są również wykorzystywane do oczyszczania ścieków deszczowych – dotyczy to jednak tylko wybranych obszarów Polski. 

 Dlaczego należy serwisować separatory? 

Aby separatory mogły działać sprawnie i wydajnie, bardzo istotne jest ich regularne oczyszczanie. Urządzenia wraz z eksploatacją zanieczyszczają się, co może prowadzić do nieprawidłowej pracy sprzętu. Usługa czyszczenia separatorów wpływa przede wszystkim na dłuższą żywotność sprzętu, a na dodatek pozwala również uniknąć bardzo kosztownych w naprawie awarii. Jest to niezwykle ważne dla wszystkich firm świadczących usługi, ponieważ brak regularnego czyszczenia separatorów może doprowadzić do konieczności zamknięcia na pewien okres czasu przedsiębiorstwa. Istotna jest zatem cykliczna kontrola przepustowości separatorów i kontrola poziomu zanieczyszczeń. Czynności te są swoistą gwarancją na to, że w separatorze nie dojdzie do zablokowania przepływu.

Czyszczenie separatorów w OpolKan Service

Usługa czyszczenia separatorów powinna być wykonywana przez profesjonalną firmę, która posiada wieloletnie doświadczenie w branży wodno-kanalizacyjnej. Tylko specjaliści są w stanie wykonać tę usługę poprawnie, dokładnie i zarazem też bardzo sprawnie. Z tego właśnie powodu warto postawić na najlepszych, którzy oferują fachową pomoc.

Czyszczenie i serwis separatorów w OpolKan Service – zakres usług

Czyszczenie separatorów jest usługą złożoną i obejmuje cały szereg czynności, które bezwzględnie muszą zostać wykonane. Do zadań pracownika wykonującego serwis separatorów należy:

  1. Asenizację jego zawartości wraz z osadnikiem (całą zawartość stanowi odpad).
  2. Umycie wnętrza urządzenia i elementów konstrukcji wodą pod ciśnieniem.
  3. Ponowną asenizacja odpadu z mycia.
  4. Przegląd techniczny i sporządzenie protokołu.
  5. Przewóz odpadu do utylizacji oraz wystawieniu dokumentów związanych z obrotem i utylizacją odpadów.
  6. Na życzenie klienta pobór wody wraz z wykonaniem jej analizy(za dodatkową opłatą) przez atestowane laboratorium.
  7. Wpis do książki eksploatacji urządzenia.

Zadzwoń do nas!

OpolKan Service Mazur Sp. k.

Adres: ul. Ozimska 69/17, 45-368 Opole

e-mail: biuro@opolkan.pl,

Telefon: 601 080 128

INFORMACJE: